Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Vilimas, Darius (1966-)
Antraštė:
Bajoras Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teisme (1566–1600) / Darius Vilimas ; [iliustracijas piešė Audronė Uzielaitė] ; Lietuvos istorijos institutas
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2019 (Vilnius : Standartų sp.)
Apimtis:
262, [1] p. : iliustr., portr. ; 22 cm
Pastabos:
Santr. angl.
Bibliogr.: p. 205-216, ir išnašose
Asmenvardžių ir geogr. vardų r-klės: p. 227-262
Tiražas 250 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
978-609-8183-67-2 (įr.)
UDK:
94(474.5)„1385/1795“
323.3-058.12(474.5)(094)
347.998(474.5)(091)
Tema:
Didikai - Lietuva - Teisinė padėtis, įstatymai ir kt.
Žemės teismai - Lietuva - Istorija
Lietuva - Istorija - Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, 1569-1795
Šifras:
Saugykla : B 20-1869
Visateksčiai dokumentai
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai
Užsakyti e. leidinį