Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Tarpukario Panevėžys ir panevėžiečiai amžininkų akimis : atsiminimų rinkinys / sudarytojas, įvado ir komentarų autorius Raimundas Klimavičius ; kalbos redaktorė Virginija Januševičienė ; iliustracijas skenavo Inga Vienažindienė ir Sigita Marcinkevičienė ; dailininkė Asta Radvenskienė
Išleidimo duomenys:
Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2019 ([Vilnius] : BALTO print)
Apimtis:
130,[2] p. : iliustr., portr., faks. ; 22 x 28 cm + Tarpukario Panevėžio įmonių reklamos pavyzdžiai: p.126-131
Pastabos:
Leidinyje spausdinamos nuotraukos iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosioes bibliotekos rinkinių
Turinyje aut.: Almonė Marcinkevičiūtė-Bernadišienė, Augustinas Bernadišius, Aldona Giedraitytė-Drupienė, Emilija Juzulėnienė, Stasys Juodikis, Mykolas Karka, Janina Klastauskaitė, Leonas Kuodys, Antanas Zenonas Mikeliūnas, Kun. Petras Rauda, Aldona Krasauskaitė-Sauliuvienė-Rusinienė, Ona Kiaulėnaitė-Sagatienė, Vytautas Skuodis.
Asmenvardžių r-klė: p. 120-125
Tiražas 300 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
978-609-8257-00-7
UDK:
908(474.5)(093.3)
908(474.5)(092)
94(474.5)"1918/1940"(093.3)
821.172-94
Katalogo dalis / kolekcija:
Panevėžio krašto katalogas
Tema:
Įžymybės - Panevėžio kraštas - Atsiminimai
Kultūros veikėjai - Lietuva - Panevėžys - Atsiminimai
Panevėžio kraštas (Lietuva) - Intelektualinis gyvenimas - 20 amžius - Atsiminimai
Panevėžio kraštas (Lietuva) - Istorija - Atsiminimai
Šifras:
Saugykla : C 19-2608
Abonementas : 94(474.5)/Ta-255
Kraštotyros skyrius : 908(474.5)/Ta-255
Retų spaudinių skyrius : S 19-2614
J. Miltinio palikimo studijų centras : 94(474.5)/Ta-255
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai
Užsakyti e. leidinį