Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Homo sum : lotyniški aforizmai, citatos ir kasdieniai posakiai apie žmogų / sudarė ir vertė Vilija Niauronytė
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Alma littera, 2019 (Vilnius : Petro ofsetas)
Apimtis:
461, [2] p. ; 21 cm
Pastabos:
Bibliogr.: p. 410-411
Abėc. posakių r-klė: p. 412-462
Tiražas 2000 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
978-609-01-3923-3 (įr.)
UDK:
811.124`373.7(038)=172
811.124`374.2-022.215=172:81`373.7
Tema:
Aforizmai, lotynų
Citatos, lotynų
Maksimos, lotynų
Lotynų kalba - Frazeologija - Žodynai - Lietuvių
Lotynų kalba - Terminai ir frazės
Šifras:
Abonementas : 811.124/Ho-174
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai
Užsakyti e. leidinį