Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Grafika
Bendroji antraštė:
Pavienių rankraščių fondas F8 Ikonografija
Antraštė:
[Lietuvių konferencijos Vilniuje (1917.09.18-09.22) prezidiumo ir sekretoriato nariai. Grupinė nuotrauka] / Jonas Basanavičius … [et al.] ; [fotoateljė] Jurašaitis Vilniuje
Išleidimo duomenys:
Vilnius, [1917.09.18-1917.09.22]
Apimtis:
1 nuotrauka ; 11,5 x 17,2 cm; 17,5 x 24,4 cm
Pastabos:
Originalas
Su įspaudu nuotr. dešiniajame apatiniame kampe: Jurašaitis / Vilniuje (C19:31//31-F8-591)
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 2015 06 17
Iš kairės: Peliksas Bugailiškis, Kazimieras Bizauskas, Kazimieras Šaulys, Justinas Staugaitis, Jonas Basanavičius, Steponas Kairys, Antanas Smetona, Jonas Vileišis, Povilas Dogelis, Juozas Paknys, Jurgis Šaulys, Mykolas Biržiška, Juozas Stankevičius, Petras Klimas
Apie asmenį:
Bugailiškis, Peliksas, 1883-1965
Bizauskas, Kazys, 1891-1941
Šaulys, Kazimieras, 1872-1964
Staugaitis, Justinas, 1866-1943
Basanavičius, Jonas, 1851-1927
Kairys, Steponas, 1879-1964
Smetona, Antanas, 1874-1944
Vileišis, Jonas, 1872-1942
Dogelis, Povilas, 1877-1949
Paknys, Juozas, 1883-1948
Šaulys, Jurgis, 1879-1948
Biržiška, Mykolas, 1882-1962
Stankevičius, Juozas, 1866-1958
Klimas, Petras, 1891-1969
Šifras:
Rankraščių skyrius : F8-591
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai
Užsakyti e. leidinį