Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Rankraščiai
Bendroji antraštė:
Pavienių rankraščių fondas F8 Ikonografija
Antraštė:
[Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo iškilmės. Grupinė nuotrauka] / Aleksandras Grigaitis … [et al.]
Išleidimo duomenys:
[Kaunas, 1926]
Apimtis:
1 nuotrauka ; 18,7 x 24,7 cm
Pastabos:
Originalas
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 11 5 2014
Nuotrauka užklijuota ant fotokortelės
Apie asmenį:
Grigaitis, Aleksandras, 1877-1955
Faidutti, Luigi, 1861-1931
Maironis, 1862-1932
Paltarokas, Kazimieras, 1875-1958
Karosas, Antanas, apie 1849-1947
Karevičius, Pranciškus, 1861-1945
Matulaitis, Jurgis, 1871-1927
Skvireckas, Juozapas, 1873-1959
Bistras, Leonas, 1890-1971
Staugaitis, Justinas, 1866-1943
Kukta, Juozapas, 1873-1942
Reinys, Mečislovas, 1884-1953
Dambrauskas, Aleksandras, 1860-1938
Brazys, Teodoras, 1870–1930
Bizauskas, Kazys, 1891-1941
Vaižgantas, 1869-1933
Galdikienė, Magdalena, 1891-1979
Gira, Liudas, 1884-1946
Stakauskas, Juozas, 1871-1944
Meškauskas, Juozas, 1889-1957
Morkelis, Morkus, 1893-1957
Grabys, Jonas, 1882-1929
Tumėnas, Antanas, 1880-1946
Jokantas, Kazimieras, 1880-1942
Naujalis, Juozas, 1869-1934
Nagevičius, Vladas, 1881-1954
Starkus, Zigmas, 1892-1942
Olšauskas, Konstantinas, 1867-1933
Maciejauskas, Jonas, 1878-1938
Tema:
Katalikų Bažnyčia - Dvasininkija - Lietuva
Šifras:
Rankraščių skyrius : F8-583
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai
Užsakyti e. leidinį