Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Grafika
Bendroji antraštė:
Aleksandros Šilgalytės rankraščių fondas F80 Ikonografija
Antraštė:
[Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos sūnaus Juliaus Rimgaudo Smetonos ir Birutės Nasvytytės vestuvės. Jaunavedžiai su vestuvių puotos dalyviais Nasvyčių namuose Barborlaukio dvare (Jonavos r.). Grupinė nuotrauka] / Julius Rimgaudas Smetona … [et al.]
Išleidimo duomenys:
[Barborlaukis (Jonavos r.), 1935]
Apimtis:
1 nuotrauka : įklija ; 8,7 x 13,7 cm
Pastabos:
Autografas, originalas
Nuotr. reverse: kun. J. Kipp atvirlaiškis-sveikinimas A. Šilgalytei (Kaunas-Obeliai, 1936.02.29). - Su Kauno pašto spaudu ir pašto ženklo įklija (C19:31//31-F80-685-1)
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 2016 07 26
1-oje eilėje ant kilimo: neatpažintos merginos; 2-oje eilėje iš kairės: ?, Steponas Nasvytis, ?, Antanas Smetona, Birutė Nasvytytė-Smetonienė, Julius Rimgaudas Smetona, Juzefa Nasvytienė, Sofija Chodakauskaitė-Smetonienė, kun. Johann Kipp, ?; 3-ioje eilėje iš kairės: ?, ?, ?, Elena Nasvytienė, Marija Smetonaitė-Valušienė, ?, ?, Motiejus Nasvytis, Aloyzas Valušis, ?, ?, Kazys Nasvytis, kun. Vladas Mironas, ?; 4-oje eilėje iš kairės 4-as: Antanas Nasvytis?.
Apie asmenį:
Smetona, Julius Rimgaudas, 1913-1974
Smetonienė, Birutė, 1912-2003
Smetona, Antanas, 1874-1944
Smetonienė, Sofija, 1885-1968
Valušienė, Marija, 1906-1992
Valušis, Aloyzas, 1901-1998
Mironas, Vladas, 1880-1953
Kipp, Johann, 1884-1958
Nasvytis, Motiejus, 1890-1971
Nasvytis, Kazimieras
Nasvytis, Steponas, 1883-1976
Nasvytienė, Juzefa
Lukoševičiūtė-Nasvytienė, Elena, 1901-1992
Šifras:
Rankraščių skyrius : F80-685-1
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai
Užsakyti e. leidinį