Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Vytauto Didžiojo garbei, 1430-1930 / [redagavo ir techniškai tvarkė Pranas Lubickas (Vikt. Meirūnas) ; viršelis dail. T. Kulakausko ; iliustracijos Karo aviacijos, Čiurlionies galerijos, Ž[emės] ūkio rūmų, Petro Babicko, V. Pryšmanto]
Išleidimo duomenys:
Kaunas : Lietuvai pagražinti draugijos Centro valdyba, [1930] (Kaunas : Lano sp.)
Apimtis:
[4], XX, 210, [1] p. : iliustr.
Pastabos:
Aut.: Petras Vaičiūnas, Iz. Tamošaitis, L[ietuvai] p[agražinti] dr[augijos] C[entro] valdyba, L. Vailionis, V. Braziulevičius, Algirdas Daumantas, V. Rastenis, Kuizinas, J. Kalnėnas, Stepas Vykintas, Henrikas Blazas, Vladas Jakubėnas, Edmundas Dantas, P. Galaunė, A. Dm., Petras Babickas, Gr. Valančius, M. Stankevičius, V. Pryšmantas
Su spaudu: Krekenavos viešoji valstybinė biblioteka (C19:29//S02/4542)
Tiražas 6000 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
15Lt
UDK:
94(474.5)„1385/1569“(092)(092)
94(474.5)„1385/1569“
94(474.5)„1918/1940“
Apie asmenį:
Vytautas Didysis, apie 1350-1430, Lietuvos didysis kunigaikštis
Vytautas Didysis, apie 1350-1430, Lietuvos didysis kunigaikštis - Sukaktys, metinės ir kt.
Tema:
Lietuva - Istorija - Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, 1385-1569
Lietuva - Istorija - Lietuvos Respublika, 1918-1940
Šifras:
Retų spaudinių skyrius : S3101
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai
Užsakyti e. leidinį